ไลฟ์สไตล์

ข่าวติดเทรนด์ by โอ๊ค นิธินาฏ : 'ตลาดสี่มุมเมือง' เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นอาหารสัตว์

โดย passamon_a

17 เม.ย. 2565

79 views

ข่าวติดเทรนด์ by โอ๊ค นิธินาฏ พาไปดูไอเดียดี ๆ ของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสี่มุมเมือง ที่ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง นำเศษอาหารผักผลไม้ ไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ขายให้เกษตรกรในราคาถูก


ตลาดสี่มุมเมือง เป็นตลาดค้าส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยปริมาณการซื้อขายต่อวันมากถึงกว่า 8,000 ตัน และด้วยความที่มีสินค้ามากมายมหาศาล ขยะจึงมีปริมาณเยอะมากตามมาด้วย โดยมีขยะมากถึง 230 ตันต่อวัน


ตลาดสี่มุมเมือง จึงต้องจัดหาวิธีการกำจัดขยะ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ตลาดได้ใช้วิธีการเปลี่ยนขยะอินทรีย์มาเป็นอาหารสัตว์ ทดแทนการฝังกลบ และยังสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


ปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง บอกถึงวิธีการจัดการ เริ่มต้นจากความร่วมมือของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด แยกขยะก่อนทิ้ง แยกทิ้งพลาสติกกับเศษผักผลไม้ เพื่อให้ได้วัตถุดิบอินทรีย์ 100% เช่น เปลือกข้าวโพด เปลือกขนุน ข้าวโพดตกเกรด ขนุนตกเกรด จุกสับปะรด นำไปสับหยาบรวมกันตามสัดส่วนที่ฟาร์มต้องการ


ตลาดสี่มุมเมือง มีปริมาณอาหารโคจากเปลือกข้าวโพด ขนุน สับปะรดตกเกรด วันละ 18 ตัน เกษตรกรมาซื้อในราคากิโลกรัมละ 82 สตางค์ ส่วนอาหารปลาจากเศษผัก มีวันละ 40 ตัน เกษตรกรมาซื้อในราคากิโลกรัมละ 18 สตางค์เท่านั้น


คุณอาจสนใจ