ต่างประเทศ

ไทยติด TOP 5 ประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน

โดย onjira_n

12 ส.ค. 2565

172 views

Global Times สื่อใหญ่จีน ระบุว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศปลายทาง ที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมามากที่สุด ภายหลังรัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนในประเทศเดินทางออกนอกประเทศได้ขณะที่ข้อมูลจาก VariFlight เผยเที่ยวบินขาออกจากจีนไปยังประเทศต่างๆ ในเดือนสิงหาคม มีจำนวนมากถึง 2,845 เที่ยวบิน มากกว่าในเดือนกรกฎาคมที่มีเพียงแค่ 904 เที่ยวบิน / ประเทศปลายทางที่ชาวจีนเดินทางไปมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย และฝรั่งเศส ตามลำดับ และมีการคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง จำนวนเที่ยวบินขาออกจากจีนจะเพิ่มสูงขึ้นอีก จากความต้องการเที่ยวบินไปยังต่างประเทศของชาวจีน โดยนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทย ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจากจีนมาไทยมากถึง 10.99 ล้านคน หรือกว่า 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 

คุณอาจสนใจ