ต่างประเทศ

จีนจัดงบ 5 หมื่นล้านบาท บรรเทาทุกข์สู้ภัยแล้ง เพื่อรับประกันว่าประชาชนจะมีน้ำดื่ม และทำการเกษตร

โดย nattachat_c

29 ส.ค. 2565

114 views

หลายพื้นที่ของจีน ประสบกับภัยแล้งอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง


ทำให้ล่าสุด กระทรวงการคลังของจีน ต้องจัดสรรกองทุนสำรองส่วนกลางมูลค่า 1 ล้านหยวน หรือประมาาณ 5.27 หมื่นล้านบาทสู้กับภัยแล้งแล้ว และจะถูกใช้เพื่อการอนุรักษ์น้ำ และบรรเทาภัยแล้งด้วย


โดย เงิน 6.5 พันล้านหยวน หรือราว 3.42 ล้านบาท จะถูกใช้เพื่อการอนุรักษ์น้ำ และบรรเทาภัยแล้ง เพื่อรับประกันว่าประชาชนจะมีน้ำดื่ม และน้ำเพื่อการชลประทานทางเกษตรเพียงพอ


นอกจากนั้น เงินกองทุนอีก 3.5 พันล้านหยวน หรือประมาณ 1.84 ล้านบาท จะถูกใช้เพื่อการผลิตธัญพืช และสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งด้วย ไม่ว่าจะเพื่อการจัดซื้อสินค้าเพื่อการเกษตร หรือ ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

คุณอาจสนใจ

Related News