ต่างประเทศ

สปป.ลาว ผ่อนคลายคุมโควิด เปิดด่านสากลทุกด่าน มีผลวันนี้ - แต่หาก นทท.ติดโควิด ต้องจ่ายค่ารักษาเอง

โดย nattachat_c

9 พ.ค. 2565

105 views

เพจสถานทูตไทยประจำสปป.ลาว โพสต์ประกาศแจ้งคนไทยว่า สปป.ลาวเปิดด่านสากลทุกด่านแล้ว ในมาตรการในการเดินทางเข้า-ออกสปป.ลาว และมาตรการผ่อนผันภายในประเทศ ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป ดังนี้


  • ผู้เดินทางที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้าสปป.ลาวได้โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางมาถึงสปป.ลาว


  • ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ให้แสดงผลการตรวจเชื้อโควิดด้วยเครื่องตรวจแบบ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง


ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึงสปป.ลาวแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดที่สนามบิน ตามด่านชายแดนสากลทางบกหรือทางเรืออีก


กรณีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสปป.ลาว หากติดเชื้อโควิดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตนเอง โดยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือรักษาตัวเองที่สถานที่พัก ตามที่กำหนดในคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข


สำหรับการนำยานพาหนะผ่านด่านพรมแดนทางบก สปป.ลาว อนุญาตให้นำยานพาหนะประเภทต่างๆ เข้า-ออกสปป.ลาวได้ เหมือนระยะก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง จะออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล โดยสารและท่องเที่ยว เข้า-ออกสปป.ลาว ให้สอดคล้องกับข้อตกลงทวิภาคี และพหุภาคีที่สปป.ลาวเป็นภาคี


อีกทั้งสปป.ลาวเห็นชอบให้เปิดสถานบันเทิง และร้านคาราโอเกะ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

คุณอาจสนใจ

Related News