ต่างประเทศ

เข้มข้น! ประชุม COP27 หารือเรื่องการเงินช่วยประเทศยากจน ไทยประกาศมาตรการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

โดย parichat_p

15 พ.ย. 2565

95 views

ขณะนี้การประชุมcop 27 อยู่ที่ประเทศอียิปต์ ซึ่งวันนี้(15 พ.ย.65) บรรดาผู้แทนชาติสมาชิกกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังคงหารือกันอย่างเข้มข้น ในที่ประชุมครั้งที่ 27 หรือ COP27 โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ช่วยเหลือประเทศที่ยากจน และเปราะบาง และตัวแทนประเทศไทยก็ได้ประกาศต่อที่ประชุม เดินหน้ามาตรการหลายอย่างลดโลกร้อน

แท็กที่เกี่ยวข้อง  COP27 ,ประชุมCOP27

คุณอาจสนใจ