คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โดย panisa_p

30 พ.ย. 2565

48 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565   

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

- เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562

- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

- ม.ล.สราลี แทนพระองค์เปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2565 ในกิจกรรมการประกวด ประดิษฐ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสเพื่อการกุศล

- พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีให้โอวาทศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 - 2565

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

คุณอาจสนใจ