คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

โดย panisa_p

29 พ.ย. 2565

156 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทาน แก่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวันที่ 3

- เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 เป็นวันที่ 2

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดนครราชสีมา และทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา

- ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า

- องคมนตรี เปิดงาน "เทศกาลสินค้าโครงการหลวง 2565"

คุณอาจสนใจ