คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

โดย panisa_p

23 พ.ย. 2565

76 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดแพร่

- ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

- แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายพิเศษ พระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่จังหวัดสมุทรสาคร

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอน ระหว่างมูลนิธิพระดาบส กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย

- คณะบุคคลต่างๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณอาจสนใจ