คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565

โดย chiwatthanai_t

19 ต.ค. 2565

37 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565


ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่ จ.นครราชสีมา

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย กำแพงเพชร-พิษณุโลก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเปิดการประชุมใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 30
คุณอาจสนใจ