UpSwing เศรษฐกิจดี-ดี : นำร่องปรับดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ ตาม สคบ. 22 พ.ย.นี้

มีข่าวดี เรื่องการปรับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ตามประกาศ สคบ. ลิสซิ่งกสิกรไทยนำร่อง เริ่มก่อนใคร 22 พ.ย.นี้


อัพเดท ข่าวเศรษฐกิจ กับ UpSwing เศรษฐกิจดี-ดี ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

โดย passamon_a

22 พ.ย. 2565

9 views