รายการ #อย่าปล่อยผ่าน EP.54 ชอปปิงงานวิจัย / จนทิพย์สอบติดหมอ

รายการ #อย่าปล่อยผ่าน EP.54 ชอปปิงงานวิจัย / จนทิพย์สอบติดหมอ

เราจะไม่ปล่อยทุกประเด็นที่สำคัญในแต่ละสัปดาห์

#ชอปปิงงานวิจัย
#จนทิพย์สอบติดหมอ

โดย natthanon_r

12 ม.ค. 2566

37 views