บันเทิง

จุฬาฯ แจงดราม่าอุโมงค์น้ำ รับให้ ‘โตโน่’ ใช้ฟรี ชี้ยกเว้นกรณีพิเศษ เหตุเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล

โดย paweena_c

21 ต.ค. 2565

37 views

จุฬาฯ แจงดรามา ‘อุโมงค์น้ำ’  รับให้ ‘โตโน่’ ใช้ฟรี ชี้มีเหตุผลยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เพราะเห็นเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล


ประเด็นดราม่ากรณีที่ “โตโน่ ภาคิน” เข้าใช้บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในอุโมงค์น้ำ ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเกิดเป็นดรามาในโซเชียล มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า นิสิตของคณะยังแทบไม่ได้ใช้เพราะค่าใช้จ่ายแพง และปกติก็ไม่ได้เปิดให้คนนอกใช้ จากนั้นก็มีการตั้งคำถามว่า ในกรณีนักร้องดังเข้ามาใช้บริการ ได้มีการจ่ายค่าใช้บริการหรือไม่


ซึ่งก่อนทางคณะจะออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “คนนอกเข้ามาใช้งาน แต่ต้องมีค่าใช้จ่าย” พร้อมได้เผยเอกสารขอความอนุเคราะห์จากโครงการ ซึ่งคณะได้เซ็นอนุมัติใช้พร้อมระบุว่าให้จ่ายตามระเบียบ แต่ปรากฎว่าชาวเน็ตเกิดคำถามต่ออีกว่า


แล้วเหตุใด นักร้องดังจึงได้โพสต์ขอบคุณ “..คุณหมอ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์ มีน้ำใจและน่ารักมาก ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่ายการทดสอบสมรรถภาพผมสักบาท”


ล่าสุด เมื่อวานนี้ ในเฟซบุ๊กคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวอีกครั้ง โดยระบุเป็นข้อๆ ว่า


“เรียนประชาคมชาววิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ตามที่มีกระแสสื่อโซเชียลเกี่ยวกับอุโมงค์น้ำ (Water Fume) ของคณะฯ ในตอนนี้ ขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้


1. อุโมงค์น้ำได้นำมาใช้กับนิสิตและการเรียนสอนหรือไม่

“ได้ใช้” อุโมงค์น้ำมีการติดตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2560 มีการใช้งานด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่สนใจทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ก็มีการใช้อุโมงค์น้ำมาโดยตลอด


นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ ได้แก่ใช้ในการฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ เป็นต้น ในระดับปริญญาตรี นิสิตจะได้เรียนรู้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยของคณะที่หลากหลาย


อันได้แก่ เครื่องวิเคราะห์แก๊สเพื่อทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด เครื่อง Isokinetic เพื่อทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ห้อง Hypoxia เพื่อจำลองการปรับสภาพร่างกายบนที่สูง เป็นต้นตามบริบทเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร


แต่ด้วยจำนวนเครื่องแค่ 1 เครื่อง และมีนิสิตเป็นจำนวนมาก จึงอาจได้แค่เรียนภาคทฤษฎีและสาธิต หากนิสิตระดับปริญญาตรีสนใจเป็นพิเศษในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาใด ๆ นิสิตก็สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ในการปฏิบัติได้


2. บุคคลทั่วไปสามารถใช้อุโมงค์น้ำได้หรือไม่

“ได้” ผู้ที่สนใจใช้งานอุโมงค์น้ำสามารถใช้ได้ โดยผ่านการทำเรื่องขอใช้อุโมงค์น้ำมาที่คณะฯ ซึ่งในช่วงที่ก่อนโควิดอุโมงค์น้ำได้ถูกใช้อยู่เป็นประจำ ไม่ได้จำกัดการใช้แต่อย่างใด หากการขอให้เป็นไปตามระเบียบของคณะฯ ทั้งนี้ อุปกรณ์ปฏิบัติการต่างๆของคณะ บุคคลทั่วไปก็สามารถทำเรื่องขอใช้มาที่คณะเพื่อพิจารณาการอนุมัติใช้ได้


3. ได้ให้บุคคลภายนอก คือ คุณภาคินใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่

“ใช่” ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุโมงค์น้ำมีการชำรุดและต้องการการซ่อมแซม หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดคลี่คลาย คณะจึงได้ทำการซ่อมแซมเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ


ซึ่งในขณะที่มีการซ่อมแซมอุโมงค์น้ำนั้นทางคณะได้รับการติดต่อจากทีมงานของคุณภาคิน เพื่อขอรับบริการการทดสอบสมรรถภาพทางกายและขอใช้อุโมงค์น้ำเพื่อฝึกซ้อม


ในเบื้องต้นคณะมีความตั้งใจที่จะคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ แต่เมื่อใช้งานจริง ทางคณะเห็นว่าอุโมงค์น้ำยังไม่เรียบร้อยดี (โดยจะเห็นได้จากน้ำในอุโมงค์น้ำมีตะกอนและมีความขุ่นเป็นอย่างมาก)


ทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์นั้นแจ้งมาอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล คณะฯจึงพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการเข้ามาใช้บริการอุโมงค์น้ำโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายตามประกาศให้เป็นกรณีพิเศษ


ทางคณะฯ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของคณะฯ และคณะฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยปณิธานการดำเนินงานของคณะฯ คณะฯสนับสนุนให้นิสิตทุกคนได้ใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติตามครรลองที่ควรจะเป็น ตามบริบทและหน้าที่การเรียนรู้ของนิสิตมาโดยตลอด


คณะฯ มีปณิธานและเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และขอยืนยันว่าในการบริหารจัดการใดๆ คณะฯ คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคมเสมอ


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”


คุณอาจสนใจ