เศรษฐกิจ

กกร. ยื่นหนังสื่อถึงนายกฯ เบรกค่าไฟ 5.69 บาท/หน่วย หวั่นต้นทุนพุ่ง ผู้ประกอบการแบกไม่ไหว

โดย parichat_p

21 ธ.ค. 2565

70 views

โดยหนังสือดังกล่าว ลงนามโดยประธานภาคเอกชนทั้ง 3 สถาบัน คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ส่งด่วน! ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอบรรเทาค่าไฟฟ้า หลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศอัตราค่าไฟฟ้ารอบเดือนมกราคม ปี 66 อยู่ที่อัตรา 5.69 บาทต่อหน่วย ซึ่งเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการต้องปรับราคาสินค้า กระทบกับประชาชน โดยเสนอให้รัฐบาลพิจารณาข้อเสนอในการบรรเทาภาระผู้ประกอบการจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย


1.ตรึงราคาค่าไฟฟ้าในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย โดยต้องไม่ผลักภาระต้นทุนส่วนเพิ่มมาให้เป็นภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนที่เหลือ ภาครัฐควรหางบประมาณจากส่วนอื่นมาช่วยเหลือกลุ่มบ้านอยู่อาศัยแทน


2.ขยายเพดานหนี้ 2 ปี ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยการเพิ่มเพดานเงินกู้เฉพาะกิจ จัดสรรวงเงินให้ยืม และชะลอการส่งเงินรายได้เข้าคลัง เนื่องจากภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ที่ กฟผ. รับภาระแทนประชาชน อยู่ในวิสัยที่ภาครัฐจะบริหารจัดการได้มากกว่า 2 ปี


3.ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยให้ปรับค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติแบบขั้นบันได และให้นำค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มครั้งนี้ มาหักลดหย่อนภาษีได้ 2-3 เท่า เพื่อลดผลกระทบและแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ


4.ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เองให้มากขึ้น และสามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินกลับให้การไฟฟ้า


5.เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านพลังงาน หรือ กรอ. ด้านพลังงาน) เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในด้านพลังงานให้มากขึ้น


โดยคาดว่าจะได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีก่อนปีใหม่นี้รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/P08Ke-TlIDg

คุณอาจสนใจ