เศรษฐกิจ

ครม.เคาะแล้ว เก็บภาษีขายหุ้นปีแรกเริ่มที่ 0.05%

โดย parichat_p

29 พ.ย. 2565

162 views

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีขายหุ้น หรือ Financial Transaction Tax ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีอื่น ๆ ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยการจัดเก็บภาษีนี้ ต้องเก็บในอัตรา 0.1% เพราะเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยให้โบรกเกอร์เป็นผู้จัดเก็บให้ เพราะต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซื้อขายหุ้นอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บจะมีทุกเดือนเช่นเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างไรก็ดี ในปีแรกหลังกฎหมายบังคับใช้ จะให้เก็บในอัตราเพียง 0.05% ก่อน โดยจะเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 4 นับจากกฎหมายเรื่องนี้มีผลบังคับใช้แล้ว หรือ มีระยะเวลาให้ปรับตัว 90 วัน


ทั้งนี้ ภาษีการขายหุ้น เป็นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า จะต้องเก็บภาษีในอัตรา 0.1% ของมูลค่าหุ้นที่ขาย อย่างไรก็ตาม ภาษีดังกล่าวได้รับการยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534 หรือยกเว้นมานานกว่า 30 ปี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากกลับมาจัดเก็บ กระทรวงการคลังคาดว่าจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นล้านบาท


https://youtu.be/JN0k62AYVRw

คุณอาจสนใจ

Related News