เศรษฐกิจ

เวทีผู้นำเอเปค ห่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบเศรษฐกิจภูมิภาค

โดย attayuth_b

18 พ.ย. 2565

34 views

การประชุม มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้นำทั้ง 20 เขตเศรษฐกิจ ที่ประชุมในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เน้นไปที่หัวข้อการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุล มีส่วนร่วม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งไทยได้นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio Circular Green) เน้นแนวทางการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน นำความหลากหลายทางชีวภาพ รวมกับการดำเนินเศรษฐกิจหมุนเวียน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว มาผนวกกัน ซึ่งที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนและชื่นชมไทย ที่ได้จัดทำเอกสาร Bangkok Goals on BCG Economy หรือ เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างขีดความสามารถของทุกคนในเขตเศรษฐกิจ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ ผู้นำเขตเศรษฐกิจทุกเขต จะร่วมกันประกาศเอกสารเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นการยืนยันแนวทางร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมผู้นำเอเปคครั้งนี้ ผู้นำเขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่ แสดงความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผลกระทบต่อภาคการผลิต และเรียกร้องให้มีการยุติปัญหา

ส่วนการฟื้นเศรษฐกิจหลังจากโควิด-19 ต่างก็ให้น้ำหนักกับแนวทางการฟื้นเศรษฐกิจภายใต้การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา Digitalization (ดิจิทัลไลเซชั่น) ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างการเติบโตที่ทุกคนมีส่วนร่วม เข้าถึงได้ โดยเรียกร้องให้มีการต่อเติมทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องสถานการณ์พลังงาน ภาคการเกษตร การแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สนับสนุน การดูแลแก้ปัญหาขยะทางทะเล สนับสนุนกรีนไฟแนนซ์ ให้เข้ามามีบทบาท และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว

รับชมได้ทางยูทูบ : https://youtu.be/73qGH3G2aw8

คุณอาจสนใจ

Related News