เศรษฐกิจ

เปิดฉากเวทีรัฐมนตรีเอเปค ไทยดัน FTAAP สร้างเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลก

โดย panwilai_c

17 พ.ย. 2565

49 views

การประชุมรัฐมนตรีเอเปค (AMM) เปิดฉากขึ้นแล้ว โดยในการประชุมช่วงบ่ายนี้ ประเทศไทยได้ผลักดัน “เอฟทีเอ-เอเปค” สร้างเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกโดยการประชุม มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการประชุมในช่วงเช้า ที่ประชุมได้ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำมาสู่การเห็นชอบสรุปการเจรจาเอกสาร Bangkok Goals on BCG Economy หรือ เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อเสนอต่อผู้นำเอเปคให้ความเห็นชอบในวันเสาร์นี้ขณะที่ในช่วงบ่าย มีวาระสำคัญ คือ ไทยได้นำเสนอแผนงานขับเคลื่อนเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP ซึ่งจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมตลาดที่มีประชากรกว่า 2,800 ล้านคน มี GDP คิดเป็นสัดส่วน 59% ของโลก ในขณะที่สัดส่วนการค้าระหว่างไทยกับสมาชิกเอเปค แบ่งเป็นการค้าในเอเปค 69.8% และ การค้านอกเอเปค 30.2%เบื้องต้นแผนงานขับเคลื่อน FTAAP มีระยะเวลา 4 ปี คือ ระหว่างปี 2566-2569 มีเป้าหมายตอบสนองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งด้านการค้า การลงทุน นวัตกรรม การเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง สมดุล ยั่งยืนและครอบคลุม ลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันขณะที่เวที APEC CEO Summit 2022 ซึ่งเป็นเวทีคู่ขนาน พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เป็นวาะแห่งชาติ ส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืน วางเป้าหมายขับเคลื่อนการค้าการลงทุน ผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์ พร้อมประกาศไทยมุ่งจะเป็นฐานการผลิตรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในอนาคตอันใกล้โดยไทยพร้อมร่วมมือทางด้านการเงิน และด้านวิชาการ ตลอดจนการแบ่งปัน ความรู้ การเผยแพร่เทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถกับทุกท่าน อย่างรอบด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้


ชมผ่าน YouTube ได้ที่นี่ : https://youtu.be/M0JXQTb8SJ0

คุณอาจสนใจ