เศรษฐกิจ

ผู้ประกันตนเฮ! ครม.ไฟเขียว นำเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนได้

โดย pattraporn_a

10 พ.ค. 2565

103 views

ครม.ไฟเขียว ให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถนำกองทุนเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนได้


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (10 พ.ค.) มีมติในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยสาระสำคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ จากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน โดยให้ผู้ประกันตน สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จ หรือ เงินบำนาญชราภาพได้ ในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือ สาธารณภัย ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ และการนำเงินสะสมกรณีชราภาพ ไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้


นอกจากนี้ ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ เงินสงเคราะห์การคลอดบุตร จากเดิมจ่าย 90 วัน เป็น 98 วัน เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ จากเดิมจ่ายร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 กรณีสงเคราะห์บุตรให้ได้รับการคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน


รับชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/o_3wFiv7N38

คุณอาจสนใจ