เศรษฐกิจ

กบง.เคาะ 8,000 ล้านบาท ขยายเวลาบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้ม-ค่าไฟฟ้า ช่วยกลุ่มรายได้น้อย ถึงสิ้นปี

โดย kanyapak_w

22 ส.ค. 2565

137 views

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง.ว่า ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ช่วยเหลือ 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดสิ้นในเดือนกันยายน ไปเป็นสิ้นปีพร้อมกันนี้ ยังช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย(1.)กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้า ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึง ธันวาคม 65 หรือ 4 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้า(2.) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าเช่นกัน ให้ส่วนลดแบบขั้นบันได โดยโดยผู้ใช้ไฟในอัตรา 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้ส่วนลด 75% / ผู้ใช้ไฟ 400-500 หน่วยต่อเดือน ได้ส่วนลด 15%ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม จะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือ คิดเป็นร้อยละ 89 ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 8,000 ล้านบาท ตลอด 4 เดือนคุณอาจสนใจ

Related News