เศรษฐกิจ

จีนปลดล็อกโรงงานไก่ไทย ส่งออกได้เพิ่มอีก 5 แห่ง

โดย taweelap_b

23 ก.ค. 2565

278 views

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 65 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข่าวดีว่า ล่าสุดกรมความปลอดภัยอาหารเพื่อการนำเข้าส่งออก สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้มีหนังสือแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการ ยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกจีนของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยเพิ่มอีก 5 แห่ง จากการเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และมาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคโควิด-19 ในกระบวนผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยสามารถส่งสินค้าไปจีนได้แล้ว จำนวน 20 แห่ง


อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยไปตลาดโลกปี 2565 น่าจะอยู่ที่ระดับ 3,510 - 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 7.5 - 10.0% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่หดตัว 2.4%

คุณอาจสนใจ

Related News