เศรษฐกิจ

ได้แต่ทำใจ! ก๊าซหุงต้มขึ้นราคาต่ออีก 3 เดือน ถึง ก.ย. ราคาพุ่ง 408 บาท/ถัง 15 กก.

โดย thichaphat_d

16 มิ.ย. 2565

67 views

วานนี้ (15 มิ.ย. 65) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน


มีมติปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ที่อัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยทยอยขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม โดยจะใช้โมเดลเดียวกับที่ขึ้นเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ส่งผลให้ 

  • เดือนกรกฎาคม 2565 ราคา LPG จะอยู่ที่ 378 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม
  • เดือนสิงหาคม อยู่ที่ 393 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม
  • กันยายนอยู่ที่ 408 ต่อถัง 15 กิโลกรัม
  • ขณะที่ปัจจุบันต้นทุนจริงของราคา LPG อยู่ที่ 460 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม


ทั้งนี้ เพื่อลดภาระสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ที่ยังอุดหนุนอยู่ ซึ่งการปรับขึ้นรอบนี้ จะทำให้เงินติดลบลดลงเดือนละ 200 ล้านบาท (มีเงินไหลเข้ากองทุนเดือนละ 200 ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันบัญชี LPG ติดลบถึง 36,515 ล้านบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565


พร้อมระบุว่า ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีแนวโน้มราคาสูง และอาจต้องปล่อยให้ราคาก๊าซหุงต้มสะท้อนความเป็นจริง โดยต้องเลือกช่วยเฉพาะกลุ่ม ยอมรับว่าหลังจากนี้อีกสามเดือนยังไม่เห็นปัจจัยบวก


โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป


และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ประสาน ปตท. ขอความร่วมมือขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


นอกจากนี้ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565


โดยมอบหมายให้ ธพ. จัดทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 55 บาท บาท/คน/3 เดือน เป็น 100 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 สำหรับผู้ใช้สิทธิ 4,000,000 ราย รวมเงินงบประมาณ 220,000,000 บาท


นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซ NGV ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการเอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565


ส่วนมาตรการลดค่าของชีพด้านพลังงานล็อตใหม่ จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ เช่นเดียวกับผลสรุปการกู้เงินสถาบันการเงินเพื่อเข้ากองทุนน้ำมันฯก็จะทราบผลสัปดาห์หน้ารับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/saVj5MNF2EE

คุณอาจสนใจ

Related News