เศรษฐกิจ

ต้นทุนอาหารสัตว์พุ่ง! ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม แพงอีก 10 สต.ต่อฟอง สมาคมผู้เลี้ยงแนะ 3 ทางแก้

โดย thichaphat_d

22 เม.ย. 2565

27 views

วันนี้ (22 เม.ย.) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์ม อีก 10 สตางค์ต่อฟอง จาก 3.40 เป็น 3.50 บาท หรือ ขึ้นแผงละ 3 บาท หลังต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งไม่หยุด


โดย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว / สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี / สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี / และชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ขึ้นอีกฟองละ 10 สตางค์ หรือ 3 บาทต่อแผง ส่งผลให้ราคาไข่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นจาก 3.40 บาทต่อฟอง เป็น 3.50 บาทต่อฟอง มีผลตั้งแต่วันนี้ (22 เม.ย.) เป็นต้นไป


เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ยังไร้หนทางแก้ไขปัญหา วงประชุมล่มแล้วล่มอีก ทำให้ผู้เลี้ยงไก่ทนไม่ไหว เพราะวันนี้ต้นทุนแซงหน้าราคาไข่ไปแล้ว ราคาที่แท้จริงวันนี้ต้องอยู่ที่ 3.80 - 4 บาทต่อฟอง เกษตรกรถึงจะอยู่ได้ / ที่ผ่านมา ได้พยายามเรียกร้องไปทางกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้ไฟเขียวปรับราคาไข่ไก่ได้ ถึง 4 บาทต่อฟอง


นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งพิจารณาแก้ปัญหาราคาวัตถุดิบ และอาหารสัตว์โดยเร็ว โดยกลุ่มผู้ใช้ และผู้ผลิตอาหารสัตว์ ได้ยื่นข้อเสนอการแก้ปัญหาไป 3 ข้อ คือ

1. ลดภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวสาลี ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) เป็น 0% และให้นำเข้าได้ 1.5 ล้านตัน

2. ลดสัดส่วน 1 ต่อ 3 ที่กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์นำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน

3. ลดภาษีนำเข้าถั่วเหลือง 2%


แต่จากการประชุมร่วม 4 ฝ่าย ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2565 รัฐพิจารณาเพียง 1 ข้อ คือ ลดภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวสาลี ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) เป็น 0% แต่ให้นำเข้าได้เพียง 3.8 แสนตัน 


“อยากให้กระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหาโดยเร็ว เพราะแม้จะประชุม 4 ฝ่ายไปแล้ว แต่ยังไม่มีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพด (นบขพ.) และคณะกรรมการอาหาร เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมู ไม่อยากขึ้นราคาขายซ้ำเติมค่าครองชีพคนไทยอีกแล้ว แต่ถ้าไม่ขึ้นราคา เราก็อยู่ไม่ได้”คุณอาจสนใจ

Related News