เศรษฐกิจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจปชช.ช่วงเงินเฟ้อ ชี้ กว่า 60% 'รายได้' น้อยกว่า 'รายจ่าย'

โดย panwilai_c

10 ก.ค. 2565

27 views

ท่ามกลางปัญหาค่าครองชีพประชาชนที่สูงขึ้น "นิด้าโพล" เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องปัญหาการใช้จ่าย จากกลุ่มตัวอย่าง ทั่วประเทศ 1,312 หน่วยตัวอย่างโดยเมื่อถามถึงรายได้ปัจจุบันของประชาชน พบว่า เกือบครึ่งของตัวอย่าง คือ ร้อยละ 47.10 ระบุว่า รายได้ลดลง รองลงมา ร้อยละ 46.72 ระบุว่า รายได้เท่าเดิม มีเพียงร้อยละ 6.18 ระบุว่า รายได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายในแต่ละเดือน พบว่า เกินครึ่ง คือร้อยละ 60.06 ระบุว่า รายได้น้อยกว่ารายจ่าย รองลงมา ร้อยละ 32.62 ระบุว่า รายได้พอ ๆ กับรายจ่าย มีเพียงร้อยละ 7.32 ระบุว่า รายได้มากกว่ารายจ่ายเมื่อถามถึงค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด พบว่า 5 อันดับแรก คือ

- อันดับ 1 การใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

- อันดับ 2 การใช้จ่ายด้านอาหารประจำวัน

- อันดับ 3 การใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในครัวเรือน

- อันดับ 4 การใช้จ่ายด้านแก๊สหุงต้ม

- และ อันดับ 5 การใช้จ่ายด้านการผ่อนชำระค่ารถ


รับชมได้ทางยูทูป :  https://youtu.be/LXZBObkOXP4

คุณอาจสนใจ

Related News