เศรษฐกิจ

“ไทย-เวียดนาม” จับมือ เสริมสตาร์ทอัพอาเซียน

โดย attayuth_b

20 พ.ค. 2565

15 views

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส เยือนเวียดนาม หารือความร่วมมือ ศก.ดิจิทัล ขอเสียงหนุนนั่งสมาชิก ITU อีกสมัย เล็งตั้ง คกก.พัฒนาสตาร์ทอัพ 2 ชาติ เตรียมพร้อมผลักดันพัฒนาระบบ 6G ร่วมกัน “รมต.เวียดนาม” ชมเปาะ รมต.ไทย ตัวแทนคนรุ่นใหม่

วันนี้ (20 พ.ค.65) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม (ดีอีเอส) เดินทางเข้าพบ นายเหวียน แหม่ง หุ่ง รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) เวียดนาม โดยมี นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประจำประเทศเวียดนาม นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการ รมว.ดีอีเอส เเละคณะ ร่วมหารือกับคณะของเวียดนามด้วย

นายชัยวุฒิ เปิดเผยภายหลังการรือว่า นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศเเล้ว ยังมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเเผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัลร่วมกัน โดยไทยได้ขอความร่วมมือจากประเทศเวียดนามให้ช่วยสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) อีกวาระหนึ่ง (พ.ศ.2566 -2569 หรือ ค.ศ.2023 -2026) ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งต่ออีกวาระ

ด้านนายเหวียน แหม่ง หุ่ง กล่าวเสริมว่า ขอชื่นชม รมว.ดีอีเอสของไทย ว่าเป็นตัวเเทนของคนรุ่นใหม่ และอยากฝากให้จับมือกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้ง 2 ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ 6G การส่งเสริมเเพลตฟอร์มต่างๆ เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ หรือความมั่นคงทางไซเบอร์ ทั้งนี้ทางเวียดนามได้มีการจัดทำกฏหมายดิจิทัล 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.แผนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 2.ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล และ 3.ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยกฎหมาย 3 ฉบับนี้ ยินดีเปิดเผยให้รัฐบาลไทยศึกษา ขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะสนับสนุน ไทย ในเรื่อง ITU เพราะไทยเป็นสมาชิกก็เหมือนประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีความตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ เเละเปิดโอกาสให้นักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศได้พพูดคุยกัน โดยการจัดประชุมอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป
คุณอาจสนใจ

Related News