อาชญากรรม

“ตรีนุช” สั่งเลขาธิการสช.ตั้ง คกก. สอบ ปมลืมเด็กหญิงวัย 7 ขวบบนรถรับ-ส่งนักเรียนจนเสียชีวิต

โดย paranee_s

31 ส.ค. 2565

206 views

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีเด็กหญิงวัย 7 ขวบชั้น ป.2 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา จ.ชลบุรี ถูกลืมบนรถตู้รับ-ส่งนักเรียนจนขาดอากาศเสียชีวิต ว่า ตนได้มอบหมายให้ นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจริง พร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของใคร เป็นความบกพร่องของโรงเรียน ครูที่ดูแลเด็ก หรือคนขับรถโรงเรียน และ ให้ตรวจสอบด้วยว่า ในการใช้รถโรงเรียนรับ-ส่งนักเรียน ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 หรือไม่


“นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นเรื่องที่ดิฉันให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชน ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอาชีวศึกษา


เรื่องการลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียนจนทำให้เด็กเสียชีวิตก็ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งหนังสือเวียนกำชับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถโรงเรียนแล้ว โดยในข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้าที่ ดังนี้

1.ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับ - ส่ง แต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการ

2.ประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับ - ส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแล และช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

3.รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น เข้ารับการอบรมตามที่โรงเรียนหรือผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียนกำหนด


ดังนั้น จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องใช้ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนักเรียนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ” นางสาวตรีนุช กล่าว


รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีไฟไหม้ห้องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนพระยาประเสริฐ สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) และ ไฟไหม้ห้องเรียน ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ในกรุงเทพฯ นั้น ตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ของ ทั้ง 2 โรงเรียน และเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อให้พร้อมใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว

คุณอาจสนใจ

Related News