อาชญากรรม

"นิด้าโพล" เผย ปชช.มอง "บิ๊กตู่" อยู่ครบเทอม 4 ปี ถึง 2566

โดย kanyapak_w

5 มิ.ย. 2565

111 views

“นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจ “ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร” พบส่วนใหญ่เชื่อ ’บิ๊กตู่’ นั่งนายกครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร” จรกกลุ่มตัวอย่าง 1,326 หน่วยตัวอย่างโดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่ออนาคตรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่าร้อยละ 46.23 ระบุว่า จะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอนรองลงมา ร้อยละ 28.81 ระบุว่า จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน

และร้อยละ 24.96 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่เมื่อถามกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม(จำนวน 713 หน่วยตัวอย่าง) ว่าหากจะไม่สามารถอยู่จนครบเทอมจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นพบว่า


ร้อยละ 45.58 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะประกาศยุบสภา


รองลงมา ร้อยละ 32.68 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะถูกให้พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ


และร้อยละ 21.74 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะประกาศลาออก

คุณอาจสนใจ