อาชญากรรม

ตำรวจปลื้ม ‘บิ๊กตู่’ มอบโล่ผลงานดีเด่น ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์

โดย attayuth_b

9 ก.ค. 2565

37 views

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานการมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 ว่า การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อรับมือแนวโน้มอาชญากรรมยุคใหม่ที่มีรูปแบบเป็นภัยทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้น โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอชื่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบเสียสละ และมีผลงานดีเด่น 4 สาขา ได้แก่ 1.ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ด้านสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3.ด้านการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 4. ด้านการบริหารงานการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลงานดีเด่น อาทิ

1.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปอส.ตร. (PCT)

2.พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท.

3.พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผบช.น. หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4 ศปอส.ตร.

4. พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รองผบช.ภ.1 รองหัวหน้าด้านศูนย์บริหารการรับแจ้งศปอส.ตร.

5.พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8 หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 ศปอส.ตร.

6.พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.ภ.8 หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4 ศปอส.ตร.

7.พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ขนาดนิด รองผบก.กต.8 หัวหน้าฝ่ายบรหิารการรับแจ้งความออนไลน์ศปอส.ตร.

8.พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

9.พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1

10.พ.ต.อ.สีหเดช สระกอบแก้ว รอง ผบก.สอท.2

11.พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2/เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 5 ศปอส.

12.พ.ต.อ.ชย พานะกิจ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนบก.สส.สตม/เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 1 ศปอส.ตร.

13.พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.8

14.พ.ต.อ.พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ ผกก.ฝอ.5. บก.อก.บช.ทท./เจ้าหน้าที่ด้านส่วนปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์

15.พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.สมุทรปราการ/เจ้าหน้าที่ด้านส่วนปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนที่ทำงานอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องในด้านนี้ ทั้งที่เป็นรายการข่าว, สำนักข่าว, เพจข่าว จำนวน 18 สื่อ เข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นด้วย

สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเผยแพร่เกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ดีและปลอดภัย อันเป็นผลให้การดำเนินการในภาพรวมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในห้วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับผู้ได้รับรางวัลว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือก เกียรติยศ คือสิ่งที่เราได้รับจากคนอื่นมา เราให้ตัวเองไม่ได้ ขอให้ทุกคนรักษาความดีนี้ไว้ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ตลอดจนร่วมกันเป็นพลังงานทางสังคมที่สำคัญ  ช่วยกันสร้างความสงบสุขในสังคม ผมขอเน้น ความสงบสุขในสังคม เราต้องการอย่างยิ่งยวดในเวลานี้
คุณอาจสนใจ

Related News