ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหาคม 2565

โดย thichaphat_d

9 ส.ค. 2565

271 views

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดโครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนับสนุนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบส่องสว่างในฟาร์มไก่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรฯ จังหวัดนครปฐมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าใน 74 จังหวัด กว่า 22 ล้านราย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดภาวะโลกร้อนอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์PEA จึงจัดโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน สนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Pump แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ในรูปแบบหอคอยสูง 6 เมตร พร้อมถังพักน้ำขนาด 12,000 ลิตร มีระบบกรองน้ำดิบ พร้อมต่อท่อประปาไปยังพื้นที่ใช้สอยตามจุดต่าง ๆ ของโครงการ ฯ เช่น รดน้ำต้นไม้ภายในโรงเรือน บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เสริมสร้างอาชีพแก่เกษตรกร ให้เข้าถึงพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสูบน้ำสำหรับการทำเกษตร และการปศุสัตว์แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืนภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ PEA ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) เพื่อสูบน้ำใช้ปลูกพืชผลทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภค มีโรงเรือนเพาะปลูกต้นกระบองเพชร ระบบส่องสว่างในฟาร์มไก่ การปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ยืนต้น จำนวน 90 ต้น และการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว ซึ่งการส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนครั้งนี้ เมื่อสำเร็จตามเป้าหมายจะช่วยบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนให้กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม และครอบครัวต่อไปข่าว :  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณอาจสนใจ

Related News