ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

PEA รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA) 4 ปีซ้อน

โดย thichaphat_d

27 ก.ค. 2565

281 views

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA) เป็นปีที่ 4 จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย คัดเลือกและมอบรางวัลเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับนานาชาติ


สำหรับในปีนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA) จำนวน 2 รางวัล ดังนี้


1. สาขา Social Empowerment จากโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนพัฒนาความยั่งยืนเพื่อชุมชน (บ้านไฮตาก) โดย PEA ได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นคงในรายได้ พร้อมส่งเสริมการตระหนักรับรู้ และเป็นต้นแบบการใช้งานพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดให้กับชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น



2. สาขา Corporate Sustainability Reporting จากรายงานพัฒนาความยั่งยืนของ PEA ประจำปี 2563 โดย PEA ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนของ กฟภ. ประจำปี 2563 ตามมาตรฐานสากล (GRI Standards) ที่สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล


ที่ผ่านมา PEA ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) ตั้งแต่ปี 2019 - 2021 ได้แก่

- ปี 2019 ได้รับรางวัลสาขา Investment in People จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

- ปี 2020 ได้รับรางวัลสาขา Social Empowerment จากโครงการเศษกิ่งไม้สร้างเศรษฐกิจชุมชน

- ปี 2021 ได้รับรางวัลสาขา Green Leadership จากโครงการชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน “หนองสะโน โมเดล”



ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง  PEA ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณอาจสนใจ

Related News