ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

เชิญร่วมฟังธรรมบรรยายชุด 'ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ อาสาฬหบูชา 2565'

โดย thichaphat_d

21 มิ.ย. 2565

37 views

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จะจัดงาน ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ อาสาฬหบูชา ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เพื่อสร้างเสริมทัศนคติเรื่องการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันอาสาฬหบูชา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แกโลกและสรรพสัตว์ และเป็นการสร้างถิ่นรมณีย์ไปด้วย

โดยส่วนหนึ่งของการจัดงานดังกล่าวเป็นการแสดงธรรมบรรยายชุด ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ อาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดยพระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระราชวัชรบัณฑิต วัดจากแดง และพระอาจารย์กฤชนิมม์โล สวนธรรมประสานสุข ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.25 น.กำหนดการงานแสดงธรรมบรรยายชุด "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ อาสาฬหบูชา 2565"

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. – 16.25 น.

ณ บริเวณโถงชั้นล่าง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

• 13.30 – 13.40 น. เปิดงานแสดงธรรมบรรยาย

สารจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เรื่อง "รมณีย์ต้องกลับมา"

• 13.40 – 14.30 น. ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

“อาสาฬหบูชา ร่วมปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์”

• 14.30 – 15.20 น. ธรรมบรรยาย โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

“ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นบุญ ฟื้นถิ่นรมณีย์”

• 15.20 – 16.10 น. ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

“รมณียสถานกับก้าวต่อไปของการทำบุญ”

• 16.10 – 16.25 น. ร่วมน้อมจิตฟื้นถิ่นรมณีย์ นำโดย พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

ดำเนินรายการโดย คุณอุ๋ย บุดด้าเบลส (นที เอกวิจิตร)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ https://register.bia.or.th/query.php?act_id=5510

เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่

เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ

https://www.facebook.com/buddhadasaarchives

เพจปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

https://www.facebook.com/treefordhamma

เพจข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล

https://www.facebook.com/visalo

เพจนิมฺมโล

https://nimmalo.com/

คุณอาจสนใจ