กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต และเป็น ปธ.การประชุมสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต และเป็น ปธ.การประชุมสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344

โดย panwilai_c

3 มี.ค. 2565

30 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 08.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปรอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทย จัดมหกรรมสินค้านานาชาติ เพื่อการกุศลแห่งปี "งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55" ภายใต้แนวคิด "Happy Shopping - ชอปสนุกสุขทุกการให้" ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2565ปีนี้ผสมผสานระหว่างงานออนกราวด์ และออนไลน์ ในรูปแบบ Hybrid ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ขยายวันจัดงานเป็น 4 วัน เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนผู้เข้าชมงาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักชอปทั่วประเทศ เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.dpcredcrossbazaar.com ผู้ซื้อสามารถเลือกบริการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย หรือเลือกบริการ แบบ Pick up มารับสินค้าด้วยตัวเองที่หน้างานนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูต ชม LIVE ศิลปะการแสดงนานาชาติ หรือร่วมทำบุญในแพลตฟอร์มได้ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภากาชาดไทย ส่วนกิจกรรมออนกราวน์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ จำนวน 54 ประเทศมาออกบูธโดยคัดเลือกผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของแต่ละประเทศ มาจำหน่ายกว่า 176 บูธ อาทิ สินค้าพื้นเมืองหายาก สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงสินค้า OTOP จากประเทศไทยและสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์ การจัดงานครั้งนี้ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สูงสุดสำหรับรายได้จากการจัดงาน จะนำไปสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 และช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชนบทและผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ และการจัดสรรของคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยต่อไปเวลา 13.53 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทยโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว 6 ราย และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้ง เป็นประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 และพระราชทานเกียรติบัตร การแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมเข็มกลัดพระนามาภิไธย "สธ" แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย , รายงานการดำเนินงาน ของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ , รายงานการดำเนินการ ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย , โครงการยุทธศาสตร์ และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุ และยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา , สำนักงานจัดหารายได้ เสนอรายงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 , รายงานการดำเนินงาน และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ และการจัดหา จัดสรร จัดบริการวัคซีนโควิด-19 , รายงานการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบแนวชายแดนไทย-เมียนมา ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย , รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ ในราชอาณาจักรตองงา และระเบียบวาระอื่น ๆสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ ในราชอาณาจักรตองงา สภากาชาดไทย ได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจ และสนับสนุนเงินช่วยเหลือสภากาชาดตองงา ในปฏิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นสึนามิ จากการปะทุรุนแรงของภูเขาไฟใต้น้ำขนาดใหญ่ฮังกา ตองงา และ ฮังกา ฮาอาปาย ในราชอาณาจักรตองงา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

Related News