ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.บัลแกเรีย ในโอกาสวันชาติ

พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.บัลแกเรีย ในโอกาสวันชาติ

โดย panwilai_c

3 มี.ค. 2565

21 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรียวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มีนาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายรูเมน ราเดฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย กรุงโซเฟีย ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี ประสบแต่ความสุขสวัสดี และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวบัลแกเรีย ประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองสืบไปประเทศไทยและสาธารณรัฐบัลแกเรีย มีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันดีเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าว จะเป็นปัจจัยสำคัญ ช่วยส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้กระชับแน่นแฟ้นและกว้างขวางขึ้นไปอีก ในภายภาคหน้า"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News