ศาลปล่อยตัวชั่วคราว 'อานนท์ นำภา' กำหนดเงื่อนไข 8 ข้อ

การเมือง

ศาลปล่อยตัวชั่วคราว 'อานนท์ นำภา' กำหนดเงื่อนไข 8 ข้อ

โดย thichaphat_d

1 มี.ค. 2565

37 views

เมื่อวานนี้ (28 ก.พ.) ศาลอาญากรุงเทพใต้ออกเอกสารข่าวเผยเเพร่คำสั่งประกันนายอานนท์ นำภา ความว่า นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความ ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นายอานนท์ นำภา จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ1671/2564 และในคดี หมายเลขดำที่ อ1802/2564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ผ่านทางระบบ บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS)

ซึ่งคณะผู้บริหาร ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเอกสารประกอบแล้ว มีคำสั่งดังนี้ “เห็นว่าแม้จำเลยเคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลเพิกถอน การปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่ง จนจำเลยต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจนถึงปัจจุบัน การที่จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ โดยอ้างเหตุผลและสมัครใจเสนอเงื่อนไข การขอปล่อยตัวชั่วคราวมาหลายข้อว่า จำเลยจะไม่กระทำการใดอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบัน


และจะไม่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีกและจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ของศาลอย่างเคร่งครัดนั้น การที่จำเลยเสนอเงื่อนไขมาจึงน่าเชื่อว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะควบคุม พฤติกรรมของจำเลยได้ว่า หากปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่ไปก่อภัยอันตรายหรือก่อความเสียหาย ที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวอีก ดังนี้ จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอต่อศาล สักช่วงเวลาหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 28 พ.ค. 2565)


ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท ยึดหลักประกัน ทำสัญญาประกัน ให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุด ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีกำหนดเวลาเห็นควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

1.ห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือด้อยค่าต่อสถาบันและศาลในทุกด้าน

2.ห้ามจำเลยกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

3.ห้ามจำเลยโพสต์ข้อความที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น หรือชักชวนให้มวลชนเข้าร่วม

4. ห้ามจำเลยทำกิจกรรมชุมนุมในสื่อโซเชียลมีเดียหรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย ในบ้านเมือง

5.ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 19.00น.-06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล

6.ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

7.ให้จําเลยมารายงานตัวต่อศาลทุกๆ 30 วัน นับแต่วันที่ปล่อยตัวชั่วคราว (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

8.ให้จำเลยติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง ศาลอาญากรุงเทพใต้


ขอชี้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า เนื่องจากจําเลยเสนอเงื่อนไข รวมถึงให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนั้น ศาลจึงเห็นควรให้โอกาสจำเลย โดยการปล่อย ตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัดเพียง 3 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้ว นายอานนท์ นำภา ต้องถูกกักขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เว้นแต่จะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง


อนึ่งหากนายอานนท์ นําภา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัดและเมื่อครบกำหนดปล่อยตัวชั่วคราว ให้ นายอานนท์ นภา มารายงานตัวต่อศาลและให้ผู้ประกันส่งตัว นายอานนท์ นำภา ต่อศาลในวันที่ 28 พ.ค.2565 เวลา 10.00 น.


ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัตินั้นเป็นการกำหนดตามที่นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความของนายอานนท์ นำภา เสนอต่อศาลและนายอานนท์ นำภา ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ หากศาลกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/OF4LfRvGsK8

คุณอาจสนใจ

Related News