รถใช้น้ำมันอ่วม ครม.ไฟเขียวโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ หนุนรถอีวี.

เศรษฐกิจ

รถใช้น้ำมันอ่วม ครม.ไฟเขียวโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ หนุนรถอีวี.

โดย pattraporn_a

22 ก.พ. 2565

106 views

รถใช้น้ำมันอ่วม ครม.ไฟเขียวโครงสร้างภาษีรถยนต์หนุนรถ อีวี ดันไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติอนุมัติหลักการปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ รวม 27 ประเภท โดยจะมีรถยนต์ 6 ประเภท ต้องจัดเก็บภาษีตามอัตราในร่างกฎกระทรวงนี้ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วย


1.รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก หรือ Pick-up จัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 10 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578 กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 50


2.รถยนต์นั่ง แบบพลังงานไฟฟ้า จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 2 กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 8 – 10


3.รถ Eco car ให้จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 14 ถึงปี 68 จากนั้นพิจารณาจากความจุกระบอกสูบ อัตราการปล่อย CO2 ในอัตราร้อยละ 10 – 12


4.รถยนต์กระบะ 4 ประตู หรือ Double Cab แบบ Plug-in Hybrid จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 5


5.รถยนต์กระบะแบบพลังงานไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ วันนี้ถึงปี 2568 ให้จัดเก็บภาษี ในอัตราร้อยละ 0 และหลังจากนั่้น ถึงปี 2578 ให้จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 2 กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 10


6.รถยนต์กระบะแบบเซลล์เชื้อเพลิง ให้จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 0 กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 5


สำหรับรถยนต์ที่เหลืออีก 21 ประเภท จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 69 -ถึง 78 ตามลำดับชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/uCxLNWMpTUY 

คุณอาจสนใจ