ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร จ.ชุมพร และสงขลา

พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร จ.ชุมพร และสงขลา

โดย kodchaporn_j

21 ก.พ. 2565

12 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา ที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร


วันนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุดไปมอบแก่เกษตรกร ที่ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคในสุกร ในจังหวัดชุมพรโดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร จัดสิ่งของพระราชทานสมทบจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพิ่มเติมอีก 134 ชุด เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ถูกผลกระทบ 234 รายพร้อมกันนี้ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสิ่งของพระราชทานสมทบ จำนวน 305 ชุด มอบแก่เกษตรกร ที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้กับผู้แทนรับมอบ ที่หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระทั้งนี้จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 1,134 คน มีเกษตรกรถูกผลกระทบ 405 ราย ในพื้นที่ 8 อำเภอ และทำลายสุกรแล้วกว่า 13,000 ตัว ซึ่งเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใย ต่อความเป็นอยู่ของพสกนิกร ที่ทุกข์ยากเดือดร้อน

Related News