กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา เป็นวันที่ 2

พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา เป็นวันที่ 2

โดย kodchaporn_j

21 ก.พ. 2565

25 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นวันที่ 2วันนี้ เวลา 13.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังพื้นที่ทรงงาน ณ ลานวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นวันที่ 2 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเตรียมสุนัข สำหรับการผ่าตัดทำหมัน ของทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานซึ่งร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการ พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่นำสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน ในการนี้ ทรงเยี่ยมทีมสัตวแพทย์อาสาของจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 24 , มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยฉีดวัคชีน และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวจากนั้น ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ทำหมันให้กับสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ที่นำมาเสริมศักยภาพการผ่าตัด ในการออกหน่วย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การทำหมันให้กับสุนัขและแมวนั้น เป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์ อีกทั้งยังช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ในช่วงที่สุนัขเป็นสัดอีกด้วยสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คน ที่มีอันตรายถึงชีวิต และมีความจำเป็นต้องควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสานี้ ทรงนำพระประสบการณ์ พระปรีชาสามารถทางการแพทย์ มาใช้ในการทรงงาน ช่วยเหลือสุนัขและแมว ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวันนี้มีผู้นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 215 ตัว และทำหมันให้กับสุนัข และแมวรวม 135 ตัว

Related News