ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

โดย kodchaporn_j

21 ก.พ. 2565

8 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า" สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน กรุงทิมพู ในโอกาสอันเป็นมงคล แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันและพระราชินี ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวภูฏาน มีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไปประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนาน ด้วยความเข้าใจอันดียิ่งต่อกัน หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่า มิตรภาพดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคง ในการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า" สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ กรุงออสโล ในโอกาสอันเป็นมงคล แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉัน ขอถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และ ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวนอร์เวย์ประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปหม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า สัมพันธไมตรีอันดีที่มีมายาวนาน ระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักรนอร์เวย์ จะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้น อันนำไปสู่การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News