องค์การนิสิตจุฬาฯ ชงมอบปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ 'พล.ต.ต.ปวีณ'

การเมือง

องค์การนิสิตจุฬาฯ ชงมอบปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ 'พล.ต.ต.ปวีณ'

โดย thichaphat_d

21 ก.พ. 2565

17 views

ยังมีประเด็นต่อเนื่องจากการอภิปรายของ ส.ส.รังสิมันต์ โรม เกี่ยวกับเรื่องคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา ล่าสุด องค์การบริหาร สโมสรนิสิตจุฬาฯ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8


โดยระบุว่า ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย “ชั้นสูง” ที่เน้นย้ำความสำคัญอยู่เสมอว่าเป็น “เสาหลักแห่งแผ่นดิน” มีพันธกรณีในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนิสิตและบุคลากร เพื่อให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรมและความสุจริต เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาบ้านเมือง และยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบไป


พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อทวงความยุติธรรมในคดีค้ามุษย์ชาวโรฮีนจาอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ยอมจำนนต่ออิทธิพล หรือเกรงลัวอำนาจนอกกฎหมาย แม้จะถูกคุกคาม หรือถูกข่มขู่ทำอันตรายถึงชีวิต ถือเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” อย่างแท้จริง จึงเป็นที่น่าเสียดายว่าบุคคลผู้เปี่ยมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรมเช่นนี้กลับต้องถูกอิทธิพลและผู้มีอำนาจกลั่นแกล้ง จนต้องลี้ภัยออกนอกมาตุภูมิ อีกทั้งยังไม่ได้รับความยุติธรรมใดๆ ที่สมควรได้รับ


ตามเหตุแห่งพันธกรณีของจุฬาฯที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จึงควรมีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติของ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ด้วยการขอพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


โดยหากเปรียบเทียบกับผู้เคยได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ก่อนหน้านี้แล้ว พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ถือได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิและคุณธรรม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้อง หรือความสามารถในการสืบสวนสอบสวนจนเป็นเหตุให้สามารถจับกุมผู้มีตำแหน่งระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ก็ตาม


ทั้งนี้ หากพิจารณาการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยที่ประชุมสภาจุฬาฯ อาทิ การตัดสินใจมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ในปีการศึกษา 2563 จะเห็นได้ว่า พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ก็สมควรได้รับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน


ในการนี้ คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จึงเห็นว่า พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ สมควรได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์ และเป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมให้เชิดชูบุคคลที่กระทำความดีโดยสุจริตใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน ความดีอันเกิดจากเนื้อแท้แห่งตน ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์


และแม้ต้องเผชิญความยากลำบากแห่งการกระทำความดี ก็หาได้หยุดกระทำความดีนั้น แต่กลับยิ่งเร่งรุดช่วยเหลือผู้คน จนต้องตกระกำลำบากดังเช่นที่ทุกคนทราบกันดี นอกนั้นแล้ว การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าว ยังเป็นการประกาศถึงพันธกรณีของจุฬาฯในการสนับสนุนผู้กระทำความดีให้เป็นที่เชิดชูของสังคมต่อไป


คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอให้มหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการต่อไปรับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Hwc6O77Z8oE

คุณอาจสนใจ

Related News