เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแบบลาย "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" แก่ช่างทอผ้า พัฒนาผ้าไทยสู่สากล

พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแบบลาย "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" แก่ช่างทอผ้า พัฒนาผ้าไทยสู่สากล

โดย panwilai_c

13 ก.พ. 2565

57 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแบบลาย "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" แก่ช่างทอผ้า เพื่อพัฒนาผ้าไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลวันนี้ ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล แบงค็อก เขตปทุมวัน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบสมุดบันทึกแห่งความสุข และเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธี มอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแบบลาย "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น โดยทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก "ผ้าขิดลายสมเด็จ" ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้น ในการพัฒนาผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย ซึ่งแต่ละลวดลายต่างมีความหมายประกอบด้วย ลาย S ที่ท้องผ้า หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบเว้นช่องว่างไว้ เพื่อให้ราษฎรได้ร่วมถักทอลวดลาย สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนลายขิดที่เป็นกรอบล้อมรอบตัว S หมายถึง ความจงรักภักดี ที่ชาวไทยมีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์, ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ,ลาย S ประกอบกับลายขิดที่เชิงผ้า หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงปรารถนาให้คนไทยอยู่ดีมีสุข , ลายต้นสนที่เชิงผ้า ซึ่งเป็นลวดลายพื้นถิ่นของบ้านนาหว้า จังหวัดนครพนม ที่เป็นจุดกำเนิดโครงการศิลปาชีพฯ หมายถึง พระดำริ ที่จะฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของโครงการศิลปาชีพฯ และลายหางนกยูงที่เชิงผ้า หมายถึง ความตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนโดยทรงต่อยอดผสมผสาน มุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่คงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ ประจำภูมิภาค นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย

Related News