กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ 'พระธรรมธีรราชมหามุนี'

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ 'พระธรรมธีรราชมหามุนี'

โดย panwilai_c

13 ก.พ. 2565

121 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ พระธรรมธีรราชมหามุนีวันนี้เวลา 17.29 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมธีรราชมหามุนี หรือ เจ้าคุณเที่ยง ณ เมรุชั่วคราว วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อยพระธรรมธีรราชมหามุนี มีนามเดิมว่า เที่ยง ชูกระโทก เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2478 ที่บ้านดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โยมบิดาชื่อนายโปย โยมมารดาชื่อนางสี ชูกระโทก หลังเรียนจบชั้นประถมที่ 4 ได้มาบวชเป็นสามเณร ที่วัดสมอราย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเจ้าอาวาสวัดสมอรายได้ส่งไปฝากเรียน ที่วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม และได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี 2501 ที่วัดบ้านดอนชมพู หลังจากจำพรรษาอยู่ 2 ปี ได้กลับมาที่วัดระฆังฯ เพื่อศึกษาบาลี จนสามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ในปี 2515 และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธิโสภณ เมื่อปี 2516 ด้วยเป็นพระเถระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ และเป็นพระที่มีจริยวัตรงดงาม เป็นที่เคารพ ศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ เจ้าคณะภาค 11 ,เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง และผู้อำนวยการอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีความสามารถ ในการเขียนกวีธรรมสาธก หรือกลอนธรรมะจำนวนมากพระธรรมธีรราชมหามุนี มรณภาพ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สิริอายุ 85 ปี พรรษา 63

Related News