นครพนม น้ำโขงต่ำสุดรอบ 10 ปี รอยพระพุทธบาท 2,500 ปี โผล่

สังคม

นครพนม น้ำโขงต่ำสุดรอบ 10 ปี รอยพระพุทธบาท 2,500 ปี โผล่

โดย passamon_a

13 ก.พ. 2565

141 views

จังหวัดนครพนมช่วงนี้ เริ่มเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้ง ปริมาณฝนน้อย น้ำในแม่น้ำลำคลองสาขาต่าง ๆ มีน้ำเก็บกักน้อย ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี แต่ก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่หน้าวัดบ้านเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน


น้ำในแม่น้ำโขงลดจนเห็นโขดหินโผล่เหนือน้ำหลายจุด รวมทั้งรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางลำน้ำโขง อายุราว 2,500 ปี ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทหนึ่งเดียวในโลก ที่ประทับอยู่บนโขดหินกลางลำน้ำโขง ชาวไทยและชาวลาว เคารพนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในช่วงหน้าฝนน้ำขึ้น รอยพระพุทธบาทจะจมอยู่ใต้น้ำโขง เมื่อถึงหน้าแล้ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รอยพระพุทธบาทจะโผล่พ้นน้ำ ถือเป็นปรากฏการณ์ 1 ปีมีครั้งเดียว


แต่ปีนี้ รอยพระพุทธบาทโผล่พ้นน้ำเร็วกว่าปกติ จนมองเห็นฐานของโขดหินอย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวและประชาชน จึงพากันไปกราบสักการะขอพรตามความเชื่อ โดยวัดบ้านเวินพระบาท ร่วมกับเทศบาลตำบลเวินพระบาท และชุมชน สร้างสะพานเชื่อมไปยังโขดหินที่โผล่กลางน้ำ อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินไปชมรอยพระพุทธบาทอย่างใกล้ชิด และจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ยาวไปถึงประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายนนี้

คุณอาจสนใจ