'สมศักดิ์' จับมือหลายภาคส่วน เซ็น MOU ฟื้นฟูเด็กติดยา ให้กลับมาอยู่ร่วมกับสังคมได้

สังคม

'สมศักดิ์' จับมือหลายภาคส่วน เซ็น MOU ฟื้นฟูเด็กติดยา ให้กลับมาอยู่ร่วมกับสังคมได้

โดย thichaphat_d

8 ก.พ. 2565

4 views

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดพื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และโครงการติดตามแนะนำ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


กระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนารูปแบบการติดตามเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมพินิจฯ จึงได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และเสร็จเมื่อเดือน ม.ค. 2563 ข้อสรุปจากงานวิจัยดังกล่าว ชี้ให้เห็นข้อปรับปรุงที่จะช่วยในการพัฒนากลไกการติดตามเด็กและเยาวชน ภายหลังปล่อยตัวของกรมพินิจฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เด็กกลับเข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด


ในส่วนโครงการติดตาม แนะนำช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ระหว่างศาลเยาวชนฯ กับกรมพินิจฯ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสประกอบอาชีพตามความถนัดหรือความสนใจของตน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการประกอบอาชีพที่เหมาะสม


ทั้งนี้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อเด็กและเยาวชนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการให้โอกาสที่ยั่งยืน และลดการตีตราจากสังคม เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันส่งเสริมให้เกิดระบบการช่วยเหลือและติดตามกับเด็กและเยาวชนที่เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของตนรับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/28PTI1ndjwQ

คุณอาจสนใจ

Related News