หมูถูกลงแล้ว! หน้าฟาร์มลดเหลือ 100 บาท/กก. - ปัญหาของแพง ฉุดดัชนีเชื่อมั่น 14 จังหวัดใต้

เศรษฐกิจ

หมูถูกลงแล้ว! หน้าฟาร์มลดเหลือ 100 บาท/กก. - ปัญหาของแพง ฉุดดัชนีเชื่อมั่น 14 จังหวัดใต้

โดย thichaphat_d

2 ก.พ. 2565

79 views

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม เมื่อวันพระที่ 1 ก.พ.2565 ปรับลดลงจากครั้งที่แล้ว


-ภาคตะวันตก 100 บาท/กิโลกรัม  ขายส่งห้างค้าปลีก 160 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 198-200 บาท/กิโลกรัม

-ภาคตะวันออก 102 บาท/กิโลกรัม ขายส่งห้างค้าปลีก 163 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 202-204 บาท/กิโลกรัม

-ภาคอีสาน 102 บาท/กิโลกรัม ขายส่งห้างค้าปลีก 163 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 202-204 บาท/กิโลกรัม

-ภาคเหนือ 104 บาท/กิโลกรัม ขายส่งห้างค้าปลีก 166 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 206-208 บาท/กิโลกรัม

-ภาคใต้ 102 บาท/กิโลกรัม ขายส่งห้างค้าปลีก 163 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 202-204 บาท/กิโลกรัม

ด้าน ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2565 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมเดือน ม.ค.65 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือน ธ.ค.64

ปัญหาข้าวของแพงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนต้องปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยเลือกใช้จ่ายสินค้าเท่าที่จำเป็น ลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ลดกิจกรรมสังสรรค์ และหันไปเลือกใช้สินค้าทดแทนที่ราคาถูกลง เช่น กลุ่มเนื้อสัตว์ที่ถูกกว่า สินค้ามือสอง หรือสินค้าแบรนด์รอง

“ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ36.90 รองลงมา คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ร้อยละ 24.50 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 22.80”  

ผศ.ดร.วิวัฒน์กล่าวว่า ในระยะยาว ภาครัฐควรเร่งแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา และรีบเร่งในการแก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ อย่าปล่อยให้ปัญหาลุกลามปานปลาย ภาครัฐควรรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชน และสั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซาก ยืดเยื้อ จนเกิดความเสียหายในวงกว้าง ยากต่อการแก้ไขให้เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น
รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/UmhqxseI1i0

คุณอาจสนใจ