เช็คเงื่อนไข! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เป้าหมาย 20 ล้านคน

เศรษฐกิจ

เช็คเงื่อนไข! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เป้าหมาย 20 ล้านคน

โดย pattraporn_a

1 ก.พ. 2565

160 views

ครม.ไฟเขียว ลงทะเบียนบัตรคนจนปี 65 เป้าหมาย 20 ล้านคน ปรับเงื่อนไข ดูรายได้ครอบครัวด้วย มีบัตรเครดิต อยู่ในสถานการสงเคราะห์ หมดสิทธิร่วมโครงการ


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย และช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น ให้สามารถเข้าถึงโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งรายเก่าและใหม่ จำนวน 20 ล้านคน


คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นภิกษุ ผู้ต้องขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ , รายได้ของผู้ลงทะเบียน , รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี , มีเงินฝาก ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน หรือ ครอบครัวก็ต้องมีทรัพย์สินทางการเงินของครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทเช่นกัน


ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ เช่น วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถยนต์ ไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น และไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีบัตรเครดิต และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์

คาดว่า จะเปิดลงทะเบียนได้ราวไตรมาส 3 ของปีนี้ ผ่านธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธ.ก.ส. โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะยังคงเดิม และจะมีการทบทวนคุณสมบัติทุกปี โดยผู้ได้รับสิทธิ สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการฯ ได้เลย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องการสวมสิทธิบัตร การทุจริต เช่น กรณีร้านค้าเก็บบัตรสวัสดิการฯ ไว้เอง เป็นต้น


ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/Z1NHNbu2G6w 

คุณอาจสนใจ

Related News