ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร

พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร

โดย kodchaporn_j

31 ม.ค. 2565

28 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ ปูนขาว จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งต่างปลื้มปิติ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยเกษตรกรผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน


ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ขึ้นทะเบียน ไว้กับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15,920 ราย มีจำนวนสุกรในพื้นที่ รวม 37,395 ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่ 24 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,559 ราย สูญเสียสุกรทั้งสิ้น 32,399 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง

Related News