กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

โดย pattraporn_a

27 ม.ค. 2565

40 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นกำลังใจแก่เกษตรกร ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร ที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุทัยธานี


วันนี้ ที่ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เกษตรกร ที่ถูกผลกระทบ จากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ เป็นผู้แทนเกษตรกรทั้ง 20 อำเภอ รับมอบสิ่งของพระราชทาน ซึ่งมีเกษตรกรถูกผลกระทบ 717 ราย จำนวนสุกรถูกทำลาย กว่า 1 หมื่น 8 พันตัว


ที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เกษตรกร ที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบแก่เกษตรกร สำหรับจังหวัดอุทัยธานี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขึ้นทะเบียน 1 พัน 308 ราย มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 126 ราย สุกรถูกทำลายกว่า 7 พันตัว

คุณอาจสนใจ

Related News