สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ถูกผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร

พระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ถูกผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร

โดย pattraporn_a

26 ม.ค. 2565

17 views

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ถูกผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ที่จังหวัดสุโขทัย


วันนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และปูนขาว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกผลกระทบ จากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 250 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในเบื้องต้น โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบ


จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 1 พัน 70 ราย มีจำนวนสุกรรวมกว่า 7 หมื่น 6 พันตัว ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนธันวาคม 2564 พบการระบาดของโรคอหิวาต์สุกร ในพื้นที่ 8 อำเภอ สุกรตายกว่า 3 พันตัว แต่ยังไม่มีรายงานพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

คุณอาจสนใจ

Related News