กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

โดย pattraporn_a

25 ม.ค. 2565

33 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นกำลังใจแก่เกษตรกร ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น


วันนี้ ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 100 ชุด ไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 2,074 ราย มีสุกรกว่า 250,000 ตัว พบการระบาดในพื้นที่ 9 อำเภอ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 288 ราย มีสุกรตายและถูกทำลายกว่า 15,000 ตัว


ส่วนที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โปรดให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ มอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายอำเภอจาก 12 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป จังหวัดมหาสารคามมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 241 ราย จำนวนสุกรตายและถูกทำลายเกือบ 6,000 ตัว


และที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โปรดให้ นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และนายอำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรใน 20 อำเภอ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีสุกรที่ถูกทำลาย กว่า 4,000 ตัว จาก 219 ฟาร์ม มูลค่าเสียหายกว่า 26,000,000 บาท

คุณอาจสนใจ

Related News