กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

โดย pattraporn_a

25 ม.ค. 2565

62 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


เวลา 14.55 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "เทียนฟ้าประชาการุณย์" ณ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ สาขามีนบุรี ซึ่งได้รับพระราชทานนามอาคาร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และพระราชทานอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ชื่ออาคาร ภายในประกอบด้วยห้อง ผู้ป่วยฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 56 เตียง และห้องตรวจโรค 1 ห้อง ซึ่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ดำเนินการสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ให้ได้รับบริการที่ดีและปลอดภัย ในราคาประหยัด ด้วยระบบฟอกเลือด ของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องไตเทียม พร้อมเก้าอี้ไตเทียมในห้องส่วนตัว ตัวอาคารและห้องฟอกเลือด ถูกออกแบบให้เหมือนอาคารสนามบิน และห้องโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ มีแพทย์และพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญไตเทียมประจำ พร้อมนักโภชนาการ และนักกายภาพ มีห้องตรวจโรค และห้องฉุกเฉินแยกเป็นสัดส่วน ด้วยเครื่องมือทันสมัย โดยเปิดให้บริการฟอกเลือดตั้งแต่ต้นปี 2564


ปัจจุบันโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยยากไร้ 12 เตียงที่เยาวราช และศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณย์อีก 56 เตียง นอกจากนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์ ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต และน้ำตาลในเลือดที่สวนลุมพินีโดยไม่คิดมูลค่า นับเป็นองค์กรการกุศล ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตามเจตนารมณ์ ของคณะผู้ก่อตั้ง ซึ่งให้บริการทั้งการแพทย์แผนจีน และแผนปัจจุบัน รวมทั้งให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แก่ผู้ป่วยยากไร้ ด้วยปณิธานที่จะบำบัดรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น


จากนั้น เวลา 17.45 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้าน งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

คุณอาจสนใจ

Related News