กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย

โดย pattraporn_a

25 ม.ค. 2565

73 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564


วันนี้เวลา 09.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม วิชาการปฏิบัติทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72 ประจําปีการศึกษา 2564 ณ พื้นที่ฝึก กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อปรับพื้นฐานให้มีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะเป็นผู้นำหน่วยต่อไป


ทั้งนี้ขอบเขตการฝึกประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึกการปฐมพยาบาล และสุขศาสตร์ทหาร ,ฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , ฝึกการติดต่อสื่อสาร ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี , ฝึกยิงอาวุธประจำกาย และฝึกบุคคลทำการรบ และฝึกทางยุทธวิธี ณ ศูนย์การทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิด และการทำลาย ณ กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี


นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี , ฝึกขับรถยนต์ทหาร ณ ศูนย์การฝึกกรมการขนส่งทหารบก จังหวัดกาญจนบุรี , ฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ ณ ศูนย์การทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ฝึกการใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี , ฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี


นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ณ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี , ฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี , ฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 เข้ารับการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ณ ศูนย์การทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


สำหรับวันนี้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 ทั้ง 79 นาย ทำการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ มีกองพลทหารราบที่ 9 เป็นหน่วยสนับสนุนการฝึก ระดับหมู่ปืนเล็กทางยุทธวิธี ในการรบตามแบบ และการรบนอกแบบ ซึ่งยุทธวิธีรบตามแบบ จะฝึกการพิจารณาเลือกใช้รูปขบวนการเคลื่อนที่ อาศัยการวิเคราะห์ภารกิจ และพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจหน้าที่ กับการลาดตระเวน, ฝึกขั้นตอนการปฏิบัติ และรายละเอียดสำคัญ ในภารกิจการเข้าตี และการตั้งรับ เช่น การตะลุมบอน การเลือกที่มั่นตั้งรับ, ฝึกความชำนาญการยิงปืนทางยุทธวิธี แก้ไขเหตุติดขัด และปัญหาเฉพาะหน้า


ส่วนยุทธวิธีรบนอกแบบ จะทำการฝึก เรื่องการซุ่มโจมตี เทคนิคการเคลื่อนที่ในสิ่งปลูกสร้าง การลาดตระเวนหาข่าว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ ทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการสั่งการ ซึ่งเป็นพื้นฐาน การเป็นผู้บังคับหน่วยที่ดีในอนาคต

คุณอาจสนใจ

Related News