กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ ศ.เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ ศ.เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก

โดย panwilai_c

23 ม.ค. 2565

36 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลกวันนี้ เวลา 17.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2551 ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราและโรคพาร์กินสัน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สิริอายุ 75 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2489 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนช่างศิลป์ ได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาพพิมพ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานไว้เกือบ 600 ผลงาน และได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรางวัลรวมทั้งนำผลงานเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ แม้จะป่วยด้วยโรคพาร์กินสัน แต่ไม่หยุดสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง และสอนหนังสือด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาศิลปะอย่างกว้างขวาง ถือเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางลักษมี ตั้งโฉลก มีบุตร 2 คน

Related News